Mit kezdünk magánéletünkben és a gyülekezeteinkben a bűnnel? Azt hiszem, hogy erről a legszívesebben hallgatnánk. Demokratikusan felépített közösségeinkben bizony hamar forradalom robbanna ki, ha elkezdenénk néven nevezni a bűnöket, és valakit megalázó helyzetbe hoznánk. Még a végén polgári peres eljárások tömegével kellene szembenéznünk, ahol az ilyen megszégyenített a becsületéért, esetleg vélt vagy valós anyagi veszteségeiért perelhetne minket; - hát inkább hallgatunk. Szomorúan, elkeseredve, fogainkat összeszorítva, de hallgatunk. Vagy éppen ellenkezőleg: mellé állunk a testvéri szeretet nevében, s előhozzuk azokat az érdemeket, melyek vitathatatlanul felmentik a bűnöst - legalábbis a mi elképzelésünk szerint.
A kétéves kis Ede panaszos sírása napok óta alig csillapodott. "Mami, mami, mami hol, mami hol?" A kétségbeesett, rekedtre sírt hangocska egyértelműen jelezte, hogy valami nagy baj történt a Delbecq család háza táján. A hároméves Etelka a szomorú események óta teljesen bezárkózott. Naphosszat szótlanul üldögélt a gyerekszoba legeldugottabb sarkában, és úgy szorította magához kedvenc - mami varrta - rongybabáját, mintha láthatatlan kezek el akarták volna venni tőle. Csupán az ötéves Magdus állta a sarat a házban. A maga módján ő is vigasztalhatatlan volt, ami abban nyilvánult meg, hogy folyamatosan magában beszélt, de eközben lopva hol Edére, hol Etelkára tekintett, nehogy bajuk essék. Magdus koránál alacsonyabb termetű volt, kis vékony csontú örökmozgó, ám szellemileg sok kisiskolásnál érettebb, aprócska ember.
péntek, április 10, 2020

Kedves Olvasóink!

Isten iránti hálával adjuk tudtul, hogy ebben a szokatlan időben is elkészült Antenna magazinunk idei első száma. Ugyanakkor nagyon fáj a szívünk, hogy a jelenlegi korlátozások mellett nem tudjuk személyesen eljuttani olvasóinkhoz. Amíg más lehetőségünk nem adódik, addig is elérhetővé tesszük honlapunkon. Az aktuális és korábbi számok megtekinthetőek itt.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

A MERA csapat

péntek, április 10, 2020

Kedves Hallgatóink!

Bár az ünnepeket nem tölthetjük el úgy, ahogyan azt az elmúlt években megszoktuk, de Isten igéje mégis összeköt bennünket. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani mindenkinek. A rendkívüli bibliaórákközött megtalálható egy munkatársaink által készített passió, és a videoüzeneteket az ünnepek alatt is folyamatsoan frissítjük.

A feltámadás boldog bizonyosságával kívánunk áldott ünnepet mindenkinek:

Feltámadott az Úr! Bizonnyal feltámadt!