Volt egyszer egy király, aki sok jót tett az Úr előtt népe érdekében. Ezért Isten csodálatosan támogatta őt. Sőt, amikor halálos beteg lett, akkor könyörgésére meg is gyógyította, és életét még 15 évvel meg is hosszabbította. Igen ám, de amikor a Babiloni király követeket küldött hozzá, mert hallotta, hogy beteg lett, akkor „megmutatta nekik egész kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajakat, a fegyvertárát és mindazt, ami kincstárában található volt. Semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg ne mutatott volna nekik....” – olvassuk a 2Királyok 20:13-ban. Hiúsága és elbizakodottsága vitte a dicsekvés bűnébe. Rávette, hogy – egy rövid időre – elfelejtkezzen sikereinek forrásáról: Istenről. De az Úr nem nézhette el magatartását. Elküldte hozzá Ézsaiás prófétát, aki megjövendölte neki, hogy milyen keserves következményekkel fog járni ezen bukása. Kiről van szó? Nyilván Ezékiás királyról.
Nem is tudom, hol, de valamelyik könyvben vagy a tv-ben láttam egy anakondáról szóló történetet. (Előtte azonban, amit érdemes tudni róluk: a nagy anakonda az ázsiai kockás piton után a második legnagyobb kígyófaj, tömege azonban sokkal nagyobb. Életük során akár hét méterre is megnőhetnek. Alapszínűk barnászöld, olajzöld vagy szürkészöld, míg a mintát alkotó ovális foltok feketék.)
kedd, július 02, 2019

Kedves Olvasóink!

Isten iránti hálával adjuk tudtul, hogy megjelent az Antenna magazinunk idei 2. száma. Az aktuális és a korábbi számok eléhetőek itt. Reméljük, mindenkinek áldására lesz!

szerda, máj. 01, 2019

Kedves Hallgatóink!

Isten iránti hálával adjuk tudtul, hogy az elmúlt hetekben online adásunkat megújult. Honlapunkról az aktuális adás mindig elérhető. Sajnos, több internetes rádiós eszköz, illetve alkalmazás továbbra is a régi forrásból próbálja lehívni a műsort, amit azonban már nem frissítünk. 

Az aktuális műsorfolyam elérhető a következő címeken: https://stream.radio.co/s3fd8d173f/listen vagy http://stream.radio.co/s3fd8d173f/listen