Még jócskán a múlt század első felében születtem, ennél fogva a gyülekezetben akkoriban általános szabálynak tekintették, hogy a „hívők" ne politizáljanak! Abból nem lehet baj. Vizsgálódásaim során azonban hamar világossá vált, hogy Isten véleménye szerint az Ő gyermekei „felelős feladatot" töltenek be ebben a világban: só és világosság, meg „hegyen épített város". Azzal is találkoztam, hogy a 2Kor 5:20-ban azt mondja Pál apostol, hogy „Krisztusért járunk követségben" . Nézzük csak meg: kik is a követek? Egy másik ország állampolgárai, akiket azért „küldtek jelenlegi állomáshelyükre", hogy hazájukat – annak értékrendjét – képviseljék, a lakóhelyükön. Ezek értelmében bármit cselekszik is a hívő ember, figyelembe kell vennie – küldetését – a Mennyei világ szempontjait. Nem végezhetem a dolgaimat annak alapján, hogy nem törődöm azzal, mi folyik az országban, mit csinálnak a politikusok (akár itthon, akár Európában). Fontossá vált tehát számomra, hogy megismerjem, mit vár el tőlem – és megváltottaitól – az Úr?
2000-ben a Kispest II. Gyülekezet gondnoka voltam. Meglehetősen kevés nyugdíjam volt és érdeklődtem, hogy valahol pár órás munkát nem tudnék-e kapni.
szerda, máj. 01, 2019

Kedves Hallgatóink!

Isten iránti hálával adjuk tudtul, hogy az elmúlt hetekben online adásunkat megújult. Honlapunkról az aktuális adás mindig elérhető. Sajnos, több internetes rádiós eszköz, illetve alkalmazás továbbra is a régi forrásból próbálja lehívni a műsort, amit azonban már nem frissítünk. 

Az aktuális műsorfolyam elérhető a következő címeken: https://stream.radio.co/s3fd8d173f/listen vagy http://stream.radio.co/s3fd8d173f/listen