A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány (MERA) azzal a fő célkitűzéssel alakult, hogy a rádió eszközeivel elősegítse a Jézus Krisztusról szóló örömhír és a keresztyén életszemlélet terjesztését.

E cél érdekében feladatunknak tekintjük:

  • a keresztyén közösségek és személyek, valamint az evangéliumra nyitott emberek segítését társadalmi küldetésük betöltésében,
  • az ifjúság nevelését, életszemléletének alakítását,
  • a társadalom peremére szorultak lelki felkarolását,
  • rendszeres tanácsadást és kapcsolattartást levelezés és találkozók szervezése útján,
  • a határainkon túl élő magyarokkal való lelki és nyelvi közösség ápolását,
  • kölcsönös segítő kapcsolattartást a hasonló célú hazai és külföldi szervezetekkel, különösen a bennünket szakmailag, technikailag és anyagilag támogató Trans World Radio Europa-val.

A munkát és a célkitűzések megvalósulását az Alapítvány Kuratóriuma felügyeli.