Vasárnaponként, hallgatóink külön kérésére istentiszteletet közvetítünk, felvételről, szerkesztett formában, ezzel segítve azoknak, akik betegség vagy időskori gyengeségük következtében nem tudnak templomba, imaházba menni. Természetesen a személyes találkozást nem tudjuk pótolni, de mégis

lehetőséget teremtünk egy nagy „láthatatlangyülekezetnek” leülni a készülékek, és Isten igéje mellé, s meghallgatni az életet adó drága igét, együtt imádkozni, énekelni a testvérekkel, s együtt kérni Mennyei édesatyánk áldását népünk, családunk életére. Az Úr Jézus így biztat minket erre: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Máté ev. 18:20)