A Magyar Evangéliumi Rádió a Trans Word Radio partnerszevezeteként alakult meg.

A Trans World Radio-t 1952 február 11-én alapította Dr. Paul E. Freed Spanyolországban. A nonprofit szervezet célja az volt, hogy tömegkommunikációs eszközökkel érje el az embereket a Jézus Krisztusról szóló örömhírrel.

Az első adás "Tanger hangja" néven 1954 február 22-én szólalt meg Spanyolországban angol és spanyol nyelven. Az adásokat Tanger-ből, Marokkóból sugározták. 1956 január 1-én kiterjesztették a sugárzást 40 országra, több, mint 20 nyelven. A szervezet a Trans World Radio elnevezést 1959 végén kapta. Dr. Freed ekkortájt kezdett tárgyalásokat Monaco-ban a Radio Monte Carlo-val annak reményében, hogy a rádiós misszió az európai kontinens felé is kiterjedhet. 1960-ban a TWR átköltözött Monte Carlo-ba, és az evengélium sugárzását arról az átjátszóról folytatta, amelyet a náci propaganda terjesztésére építettek és használtak második világháború alatt.

Ma a műsor sugárzás már 13 saját állomásról és satelitről történik:

 • 1960 októberétől Monte Carlo (Európa, Észak-Afrika és CIS felé),
 • 1964 augusztusától Bonaire szigete (Dél-Amerika és Carib-szigetek felé),
 • http://mera.hu/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1#
 • 1973-tól Szváziföld (Afrika dél-keleti partvidékéről Afrika és Pakisztán felé),
 • 1974-től Cyprus-on (Közép-, Kelet- és Dél-Afrika 21 országa felé)
 • 1975-től Guam szigete (Közép-, Dél- és Dél-kelet-Ázsia felé)
 • 1978-tól Sri Lanka (India felé)
 • 1981-től Uruguay (Dél-Amerika "Cono Sur" vidéke felé),
 • 1992-től Albánia (Tiranából Kelet-Európa felé),
 • 1993-tól Oroszország (Dél-Ázsia felé),
 • 1994-től Johannesburg (Dél-Afrika felé),
 • 1996-tól Közép-Ázsia (Közép-Ázsia és a Közép-kelet felé)
 • 1999-től Grigoriopol (Románia, Bulgária, Balkán, Szerbia, Macedónia)
 • 2000-től Szent Pétervár (Észak-Európa).

Ma a TWR több mint 1800 órás evangéliumi műsort sugároz, több mint 1600 helyi adón, több mint 160 országban, több mint 180 nyelven.

A TWR fennállása óta kereste az olyan hazai istenfélő és arra alkalmas keresztyéneket, akik rádión keresztül saját népük felé szolgálhatnak. A szolgálat kezdeti időszakában, mikor a TWR aláírta az első sokórás szerződését Monte Carlo-ban, hazai (nemzetiségi) segítők felkutatása esősorban programkészítési igényekből fakadt. Az 1980-as évektől kezdve az Úr a TWR vezetőinek egy nagyon fontos látást adott. A TWR kezdte figyelmét arra összpontosítani, hogy a hazai (nemzeti) vezetőket buzdítsa, és segítse abban, hogy önálló szervezetként saját stratégiájukkal érjék el a saját népüket. Ennek eredményeként született meg a Mera is.

A magyar nyelvű evangéliumi programok sugárzását a TWR 1961. július 5-én kezdte Monte Carlóból. Egy fiatal magyar testvér, Steiner József, akit a hallgatók Hevesi Ödön néven ismertek, készítette az első magyar műsorokat Monte Carlo-ban. Kezdetben más, amerikai, nyugat-európai és jugoszláviai magyarok is részt vetek az adásokban. Később néhány fiatal keresztyén Magyarországon készített zenei és igei felvételeket, amelyeket elküldtek Monte Carlo-ba, hogy ott műsorokat készítsenek belőlük, de tevékenységüket nem végezhették nyíltan.

Amikor 1990-ben Magyarországon megnyíltak a szolgálati lehetőségek, a TWR munkatársai felkeresték azokat, akik korábban titokban segítették a magyar adások készítését, és arra bíztatták őket, hogy kedjenek hozzá szervezettebb formában egy önálló arculatú magyar evangéliumi rádióprogram kialakításához a TWR partner-szervezeteként. Az 1991. júliusi alapító ülést követően a Fővárosi Bíróság 1992 február 11-én jegyezte be az alapítványt, így hivatalosan ekkor született meg a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány, a MERA.

A rövidhullámú adások mellett 1992. október 1-én középhullámon is megszólalt az első magyar nyelvű adás. A középhullámú adások sugárzása még ma is Tiranából történik, arról az adóállomásról, amelyet az oroszok terveztek és a kínaiak építettek azzal a céllal, hogy a kommunizmus és az ateizmus eszméit hirdesse Kelet-Európa népeinek. Új kezdeményezés volt 1992 végén az első hallgatói találkozó megszervezése Budapesten, amelyet 1993 és 1995 őszén több hasonló vidéki és erdélyi rendezvény követett. Az Antenna, az alapítvány fél évenként megjelenő hivatalos értesítője 1993 októberében kerülhetett először a hallgatók kezébe. 1995 márciusától Isten újabb kaput nyitott meg előttünk és a magyar evangéliumi rádiózás előtt, amikor lehetővé vált a magyar nyelvű adások sugárzása az Astra műholdon keresztül is. Ugyancsak ebben az évben vált lehetővé egy önálló Mera székház vásárlása, amely egyszerre adott helyt a stúdiónak, a központi irodának és a raktárnak. A stúdió hivatalos fölszentelésére 1995. június 17-én került sor. 1996 júniusában a TWR új műholdas elosztóállomást létesített Pozsonyban, amely a magyar nyelvű adások sugárzását is érintette.